Politikk

- Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier

Venstre vil fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier.  

Barnehage - Foto: Scanpix

Barnehage - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
2. april 2017 - 10.17

I vedtaket heter det at Venstre vil gi alle barn rett til en best mulig oppvekst gjennom å innføre en ny barnehagereform som gjør barnehage og SFO gratis for lavinntektsfamilier.

Dermed gikk landsmøtet i Ålesund mot programkomiteens ønske om å gjøre barnehage og SFO gratis for alle.

Partiet vedtok søndag også å videreføre barnetrygden på dagens nivå, men omfordele den, og erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for dem som venter på barnehageplass.

Partiet vendte også tommelen ned for et forslag om å skattlegge barnetrygden.

(©NTB)