Politikk

EUs klimafasade kan slå sprekker

EUs medlemsland sverger troskap til Parisavtalen, men har store problemer med å bli enige om EUs egen klimapolitikk. 

Artikkel av: NTB
19. juni 2017 - 17.52

Parisavtalen kan ikke reforhandles, fastslår miljøministrene i EU.

Da de møttes i Luxembourg mandag, vedtok de en erklæring om sterk støtte til den globale klimaavtalen. Det skjer etter at president Donald Trump bestemte seg for å trekke USA ut av den.

– Vi vil ikke bare gjennomføre Parisavtalen selv. Vi vil også bygge sterke globale allianser for å støtte opp om den, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Ingen enighet

Diskusjonen om Parisavtalen ga ny giv til mandagens ministermøte, som ellers ikke hadde så mye å by på.

Opprinnelig var målet at ministrene skulle få på plass et viktig kompromiss om EUs klimaplan for årene fram mot 2030. Det lot seg ikke gjøre. Bare et par uker før møtet måtte det maltesiske formannskapet gi opp og sparke ballen videre til Estland, som har formannskapet det neste halvåret.

Fra innsiden fortelles det om politisk følsomme forhandlinger der medlemslandene strever med å bli enige om ambisjonsnivået. Et vedtak kommer tidligst på plass i oktober.

Setter mål for 2030

Klimaplanen gjelder for sektorene som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter. Det overordnede målet er at utslippene av klimagasser i disse sektorene skal kuttes med 30 prosent fra 2005-nivå innen 2030.
Det betyr harde kutt i sektorer som transport, landbruk, avfall og bygg.

I klimaplanen er kuttene fordelt mellom medlemslandene slik at de rikeste landene må kutte mest og de fattigste minst. Norge skal etter planen bli med i fordelingen og må trolig kutte utslippene med 40 prosent. EU og Norge er i gang med å diskutere vilkårene for deltakelse.

(©NTB)