Politikk

Førstegangstjenesten kan bli på 16 måneder

Førstegangstjeneste kan utvides til 16 måneder i kompetansekrevende stillinger, mener landmaktutredningen.

Soldater. Foto: NTB scanpix

Soldater. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
19. juni 2017 - 17.40

I en statusrapport som ble lagt fram mandag, gikk brigader Arild Brandvik gjennom hvordan fremtidens Forsvar bør være.

En omlegging av førstegangstjenesten er noe av det utredningen går inn for.

– Det bør vurderes å differensiere lengden på førstegangstjenesten for personell i kompetansekrevende stillinger utvides til 16 måneder, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i Hærens reserveavdelinger.

Personell i mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 12 måneders tjeneste, som i dag og deretter overføres direkte til Heimevernet, foreslås det i utredningen.

– En utfordring kan være at førstegangstjenestens lengde er forskjellig. Noen vil gjennomføre en førstegangstjeneste på 16 måneder og dermed få en høyere belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 måneders førstegangstjeneste for deretter å gjennomføre resterende vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordningen innebærer imidlertid ingen endringer i tjenestepliktens lengde på 19 måneder, heter det.

(©NTB)