Politikk

Modulfengsler gir 181 nye soningsplasser

405 domfelte står i soningskø – flere enn ved utgangen av fjoråret. To nye modulfengsler står nå klare for å bøte på situasjonen.

Fengsel. Foto: NTB scanpix

Fengsel. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
30. juni 2017 - 13.35

De to nye fengselsavdelingene ved Eidsberg i Østfold og Ullersmo i Akershus har henholdsvis 85 og 96 celler. Ferdiglagde moduler som løftes på plass ved hjelp av heisekraner har kuttet byggetiden med et halvt år og redusert kostnadene med 60–80 millioner kroner, ifølge Statsbygg.

Fredag ble de to fengselsavdelingene åpnet av justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Hans regjering har kuttet soningskøen merkbart, men tallene har svingt litt de siste månedene. Ved regjeringsskiftet i 2013 ventet 1.213 straffedømte på soning, i oktober i fjor var tallet 328 og i desember sto 242 domfelte i kø.

Ferske tall fra Justisdepartementet viser at det per 2. juni sto 405 i soningskø. Av disse avventer 74 straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Regjeringen har blitt kritisert for avtalen med Nederland, som har stilt Norgerhaven fengsel til rådighet for straffedømte i Norge. Tidlig i juni var det 225 innsatte i fengselet, alle med dommer fra Norge. Av disse var 46 norske statsborgere, resten utlendinger.

Regjeringen har ikke planer om å inngå flere avtaler lik den i Nederland, men i statsbudsjettet ligger det inne prosjekteringsmidler til nytt fengsel i Agder, med avdelinger i Mandal og Froland. Til sammen skal det nye fengselet romme 300 soningsplasser.

(©NTB)