An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

- Køen i boligmarkedet blir ikke kortere av det

Det er litt tidlig å felle en endelig dom, men vi synes mye taler for at regjeringens inngripen i boligmarkedet kanskje kom på et galt tidspunkt.

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme, Finansavisen

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme, Finansavisen

Artikkel av: Trygve Hegnar
23. juli 2017 - 13.14

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 21. juli 2017

Ikke mindre enn 6.551 studenter i Oslo står nå i kø for å få studentbolig, og flere blir det etter at nye studieplasser er gjort tilgjengelig etter Samordna opptak.

Studentsamskipnaden i Oslo klarer aldri å bygge nye studentboliger i takt med antall studenter, og antall studenter øker hvis det er vanskeligere i arbeidsmarkedet.

Selv om det på det nåværende tidspunkt ser håpløst ut, er det alltid slik at det bedrer seg utover høsten når studiene begynner. Flere tilbydere kommer på banen, og studentene må tilpasse seg. Både ved bosted og hvor mye de kan og vil betale.

Det som ofte overses, er at studentboliger er en viktig del av boligmarkedet og den delen av etterspørselen bare øker og øker. Og med den prisveksten vi har hatt i boligmarkedet i Oslo de siste årene (pluss 23 prosent i fjor og 40 prosent de siste to årene), vil mange måtte velge leiebolig i stedet for kjøp. Økt etterspørsel etter «rimelig» bolig fra studenter møter nå økt etterspørsel fra de som gir opp kjøp på grunn av de høye prisene. Leiemarkedet blir tøffere.

Det er derfor et tankekors at regjeringen og samtlige partier på Stortinget har vært så opptatt av å dempe etterspørselen i boligmarkedet uten å reflektere over hva det vil bety for tilbudet av nye boliger til eie og leie. Boligforskriften, som begrenser bankenes utlån til fem ganger bruttoinntekten, høres kanskje fornuftig ut, og den ser ut til å virke allerede (færre søker og får boliglån), men når etterspørselen kunstig strupes, må vi regne med at boligbyggerne setter ned tempoet.

I første omgang vil vi se dette i økt press i leiemarkedet i Oslo. Studentene får det verre.

Alle partier på Stortinget har også vært negative til såkalte sekundærboliger, og i jakten på sekundærboliger er kravet til egenkapital i Oslo økt og de skattlegges hardere ved formuesbeskatningen.

Filosofien var (er) at eiere av sekundærboliger «presser» andre kjøpere ut av markedet og dermed presser boligprisene oppover. Mange liker heller ikke at noen har kjøpt og bygget sekundærboliger for videresalg (det er vel spekulasjon, det).

Men ingen bygger sekundærboliger for å la de stå tomme. De tilfører markedet flere boliger, og det er knapt tomme (ubenyttede) boliger i Oslo. Det viser jo den lange køen av studenter som ikke har funnet en bolig å leie.

Det er litt tidlig å felle en endelig dom, men vi synes mye taler for at regjeringens inngripen i boligmarkedet kanskje kom på et galt tidspunkt.

Prisveksten i Oslo vil gå ned, og i mai og juni var det et kraftig fall som trolig vil fortsette, men det er altfor mye snakk om å dempe etterspørselen og gjeldsoppbyggingen i stedet for å sørge for at boligbyggingen holdes opp.

Ønsker man at antall studenter i Oslo skal øke med flere tusen hvert eneste år, så må det også bygges mer, og i Oslo og nærområdene regner ekspertene fortsatt med at befolkningsveksten vil bli på 10.000–15.000 årlig de neste tiårene.

Køen i boligmarkedet blir ikke kortere av det.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.