Politikk

Norge sender ut færre personer med tvang

2.825 personer er blitt uttransportert med tvang fra Norge i første halvår i år. Det er en nedgang på 29 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Politikonstabel - Foto: Scanpix

Politikonstabel - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
17. juli 2017 - 13.19

Tallene fra Politiets utlendingsenhet (PU), viser at det i samme periode i fjor var uttransportert 3.962 personer med tvang fra Norge.

I første halvår i år var 1.066 av de tvangsutsendte kriminelle og straffede personer. Det er en liten økning sammenlignet med første halvår i fjor, da 1.031 straffede ble sendt ut av landet med tvang. Uttransport av kriminelle utgjør 37 prosent av alle uttransporteringene, noe som er en økning på 11 prosentpoeng fra i fjor.

Av de straffede som er blitt uttransportert så langt i 2017 hadde 21 prosent statsborgerskap fra Romania, 14 prosent var polske statsborgere og 9 prosent var fra Litauen.

Totalt 2.091 av de returnerte er uttransportert etter bort- og utvisningsvedtak, mens 495 er returnert etter avslag på asylsøknader, og 239 er returnert som følge av Dublin III-forordningen, altså at vedkommende er sendt tilbake til det EU-landet personen først kom til.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for assistert retur, tidligere kalt frivillig retur. Assistert retur er ikke inkludert i statistikken til PU.

(©NTB)