Politikk

Tolv organisasjoner krever strakstiltak mot barnefattigdom

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
17. juli 2017 - 05.44

Samarbeidsforum mot fattigdom krever oppjustering av barnetrygden, bedre stønadsordninger og mer tilrettelegging i boligpolitikken.

Forumet består av tolv landsdekkende organisasjoner som representerer alt fra leieboere og aleneforsørgere til rusavhengige og tidligere straffedømte. Nylig lanserte de kampanjen «1 av 10 barn» for å skape oppmerksomhet om ulike tiltak for å få ned barnefattigdommen, skriver Klassekampen.

Barnetrygden har ikke blitt prisregulert siden 1996. Ifølge forskerne er det en av hovedgrunnene til at antall barn som vokser opp i fattige familier har gått opp.

Blant kravene i kampanjen er også en sosialstønad på Sifo-nivå, det vil si beregnet ut fra Sifos referansebudsjett for alminnelige forbruksutgifter for ulike typer husholdninger. Budsjettet omfatter først og fremst basisprodukter som mat, klær og hygieneartikler.

Talsmann for kampanjen, Johan Lothe, mener den manglende evnen til å ta tak i barnefattigdom er et tverrpolitisk problem, men er heller ikke imponert over regjeringens strategi for barn som lever i fattigdom.

Det som virkelig trengs er økonomisk forutsigbarhet og muligheter til å skaffe seg en egnet bolig, mener Lothe.