Politikk

- Politibeslag forsvinner fra systemene

Mange av beslagene politiet gjør, forsvinner ut av systemet uten at det kan dokumenteres at de er destruert. Sterkt kritikkverdig, sier riksrevisoren.

Artikkel av: NTB
14. november 2017 - 13.34

Politiet beslaglegger hvert år store mengder materiale i forbindelse med straffesaker, 20 prosent av beslagene gjøres i Oslo. Av disse viser Riksrevisjonen at 12 prosent, 3.800 beslag, ikke befinner seg der politiets datasystemer opplyser at de skal være. Det er ifølge rapporten få adgangsbegrensninger til rom som brukes til midlertidig oppbevaring av beslag.

Videre har Riksrevisjonen undersøkt fem politistasjoner, og ingen av dem kunne vise fram dokumentasjon om når og hvor destruksjon av det enkelte beslag ble gjennomført, eller om hvem som var til stede under destruksjonen.

– Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være. Det er også kritikkverdig at Politidirektoratet ikke gjennomfører risikovurderinger og at direktoratet i liten grad følger opp og dokumenterer politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag, særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Beviser forsvinner

Riksrevisjonens rapport sier ingenting om hvor beslagene kan ha blitt av, om det er registreringsrot eller om det er polititjenestemenn eller andre som bevisst har fjernet eller forsynt seg med beslag.

Det påpekes derimot hva følgene kan bli. Manglende oversikt over beslag kan få betydning for bevisførselen i straffesaker og den enkeltes rettssikkerhet.

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet sikrer at Politidirektoratet gjør kontroll, oppfølging og rapportering på beslagsområdet på en slik måte at en effektiv, intern kontroll kan gjøres. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) støtter anbefalingen. Ifølge rapporten sier statsråden at det er alvorlig at det er mangler ved politiets håndtering av beslag i straffesaker, og at dette må rettes.