Politikk

Trygve Hegnar om «festningen» Oslo

«Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, har hatt et voldsomt tempo, og folk er blitt overrasket», mener Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme, Finansavisen

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme, Finansavisen

Artikkel av: Trygve Hegnar
3. desember 2017 - 10.56

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 29. november 2017:

Senterpartiets samferdselspolitiske talsmann, Ivar Odnes, mener at «bomtakster og parkeringshindringer er i ferd med å gjøre knutepunktet Oslo til en festning», og blir latterliggjort i DN som på lederplass skriver følgende: «Men utbygging av både veier og kollektivtilbud må finansieres. Og selv folk som bor i de store byene, fortjener luft det ikke er helseskadelig å puste i.»

Odnes kommer skjevt ut fordi han blander sammen bompengene han må betale for å kjøre på motorveien E6 når han skal til og fra hjemstedet Vågå til Oslo, og bompenger og parkeringsrestriksjoner i indre Oslo.

Men han viser med rette til kostnadene for næringstransport som skal gjennom byen eller må inn i byen, og hans konklusjon er at «det er blitt en festning mot biler og besøkende.»

Både DN og byrådsleder Raymond Johansen viser til at alle partier, inkludert Sp, har stemt for Oslopakke 3, og i den ligger mer bompenger «som skal betale for tiltakene» (Johansen).

Oslopakke 3 er viktig, og det er korrekt at alle partier, i Oslo, i Fylkestinget og på Stortinget, har stemt for, mens byrådet i Oslo fortsatt er imot deler av E18-utbyggingen som også er en del av Oslopakke 3.

Problemet, slik vi ser det, er ikke Oslopakke 3 eller finansieringen av E6 nordover, men det som i stort tempo skjer i Oslo.

Knapt noen hadde sett for seg antall parkeringsplasser på gateplan som allerede er fjernet eller skal fjernes, økningen i prisen for å parkere (tidobling av beboerparkeringen) og et hav av nye avgiftsbelagte parkeringsplasser hvor elbiler kan parkere fritt.

Dette kommer på toppen av høyere bompengeavgifter i rushtiden.

Forleden kunne en rørlegger i Finansavisen fortelle at han neppe kunne fortsette virksomheten. Det ble for dyrt og upraktisk (bæring av rør og utstyr).

Sp-politikeren Ivar Odnes har derfor rett i at Oslo utvikler seg til en festning hvor bilbruken skal skvises ut. Og det før vi har sett den nye indre bomringen og effekten av de nye bomstasjonene rundt og i byen (også til Bygdøy på Oslo vest).

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, har hatt et voldsomt tempo, og folk er blitt overrasket.

I Bergen, hvor man også er bekymret for luftkvaliteten på enkelte dager, øker de bompengeavgiften til 225 kroner for personbiler og til 450 kroner for nyttekjøretøy disse dagene, og det vil ha en effekt.

I Oslo satser byrådet alt på å stenge ned mye av bilbruken permanent, ved reduksjon i antall parkeringsplasser og økte parkeringspriser, samtidig som SV vil avgiftsbelegg parkeringsplassene som bedrifter har på egen grunn (egne garasjeanlegg), og parkeringsplassene i kjøpesentrene.

Vi tror dette er feil, og selv Raymond Johansen (Ap) sier at «det finnes grenser for dette også».

En festning er det ennå ikke blitt, men Oslo er på full fart mot noe lignende. Og inne i festningen selges nå parkeringsplasser for en million kroner. Det er bare begynnelsen.