Politikk

- Arbeidsgiverne hindrer likestilt arbeidsliv

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) går ut mot arbeidsgiverne, som hun mener er den største bremseklossen for et likestilt arbeidsliv. 

Linda Helleland. Foto: Scanpix

Linda Helleland. Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
5. februar 2018 - 05.54

Den nye barne- og likestillingsministeren kritiserer også norske menn som mener det er karrierehemmende å prioritere barn og familie.

– Det trodde jeg var noe som hørte 1980-tallets jappetid til. Jeg forventer at mannfolkene nå tar likestillingskampen, sier hun til Dagens Næringsliv. Helleland mener problemet starter med gammeldagse holdinger hos arbeidsgiverne.

– Nå må det en holdningsendring til som anerkjenner fars rett. En del arbeidsgivere må ta seg sammen rett og slett.

Men NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener norske arbeidsgivere strekker seg langt for å legge til rette for permisjoner for både mor og far.

– Dette er godt varslede fravær og håndterbart for de fleste bedrifter. Dette vet statsråden utmerket godt, sier hun.

Den blågrønne regjeringen foreslår i Jeløy-plattformen at foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler, og at fedrekvoten skal øke til 15 uker. Helleland sier hun tidligere hadde for høy tillit til at menn ville utnytte ordningen for pappaperm.

– Det er ikke hovedindeksen på Oslo Børs som kommer og besøker deg på gamlehjemmet. Det er faktisk barna dine, sier likestillingsministeren.

(©NTB)