Politikk

Landbruksministeren kaller svinenæringen inn på teppet

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har kalt svinenæringa inn til et møte etter at det er avdekket flere tilfeller av dårlig dyrehold i grisehus i Rogaland.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
4. februar 2018 - 07.53

Ifølge Nationen har landbruksministeren invitert Kjøtt- og fjærfebransjens landsforbund, Mattilsynet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura SA til et møte for å diskutere hvordan «utfordringer med dyrevelferden kan løses».

–Mattilsynet har nylig avlagt dyrevelferdsrapporten for tredje tertial 2017. Videre har Mattilsynet en pågående tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland. Foreløpige resultater fra tilsynskampanjen og funn fra dyrevelferdsrapporten gjør det nødvendig å øke myndighetenes oppmerksomhet knyttet til velferdsutfordringene i norsk svineproduksjon, heter det i et brev til næringsaktørene fra Landbruks- og matdepartementet.

Møteinnkallelsen skjer etter at Mattilsynet har avdekket en rekke alvorlige brudd på dyrevelferdsloven i grisehus i Rogaland.

Dale har allerede tidligere krevd opprydning i svineholdet, senest i forbindelse med et besøk på landbruksmøtet som fant sted på Varhaug på Jæren nylig.

– Dere får sjansen først selv. Men om dere ikke bruker den, kommer jeg til å tøffe meg, truet Dale bøndene, ifølge lokalavisen Jærbladet.

Tidligere lørdag varslet Nortura at de ikke lengre vil ta imot dyr fra bønder som gjentatte ganger bryter med god dyrevelferd.

(©NTB)