Politikk

Ny vurdering av omstridt energipakke

Å knytte seg til EUs energiunion kan være i strid med Grunnloven, mener Senterpartiet. Nå skal regjeringens juridiske eksperter på nytt se på saken.

Erna Solberg. Foto: NTB Scanpix

Erna Solberg. Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: NTB
7. februar 2018 - 14.33

Norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og EUs energibyrå ACER er nå til behandling i Stortinget. Målet er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett i Europa.

– Vi mener man avgir suverenitet og flytter makt fra politiske organer i Norge over til ACER. Det er en suverenitetsavståelse som vi mener bør behandles etter Grunnlovens regler, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Det betyr i så fall at saken må ha tre fjerdedels flertall og vedtas av to ulike Storting.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) varslet onsdag Stortinget om at Justisdepartementets lovavdeling skal gjøre en ny vurdering av spørsmålet om suverenitetsavståelse.

– Da synes vi også Stortinget bør utsette hele saken, sier Arnstad.

– Regjeringen har hele tiden sagt at vi ikke avstår suverenitet. Nå har de selv blitt i tvil, sier SVs Lars Haltbrekken.

– Lyttende

Saken ble tema i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Statsminister Erna Solberg (H) avviser at de nye juridiske rundene betyr at regjeringen har tatt for lett på den norske tilslutningen til EUs energipakke.

– Dette betyr først og fremst at vi er en lyttende regjering. Når det kommer innvendinger mot saker, foretar vi faktisk kvalitetssikringer, sier hun til NTB.

Kjernespørsmålet er hvordan styringen av den delen av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil komme inn under ACER, blir når Norge slutter seg til byrået.

– Norge bør selv ha styringen over norsk energipolitikk og det norske kraftsystemet, er Arnstads korte oppsummering.

Ulike interesser

Sp-toppen kaller det historieløst å overlate styringen til EU og advarer mot en naiv norsk holdning.

– Norge har viktige energipolitiske interesser å ivareta. Vi er en stor kraftprodusent og har ikke nødvendigvis sammenfallende interesser med EU-landene, som er store kraftimportører, sier hun.

– Vi eksporterer i dag gass til Storbritannia, og nå skal vi altså etablere kraftledninger som skal konkurrere med vår egen gasseksport. Er det virkelig i norsk interesse? spør hun.

Solberg mener derimot at norsk tilslutning bidrar til å løse klimautfordringen og dessuten sørger for større muligheter for Norge til å oppnå gevinster gjennom et bedre samordnet marked.

– Det er bra for hele EU og klimaspørsmålet, men også for oss som ønsker å selge energi, for eksempel gass, til det europeiske markedet, sier hun.

– For å nå felles mål for CO2-utslipp, trenger vi grønn kraft i Europa.

Statnett og kabler

Ap støtter tilslutning til EUs energipakke, men partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide krever svar på om beslutningen om nye utenlandskabler fortsatt vil bli tatt i Norge gjennom norsk konsesjon.

– Ja, den blir norsk, svarte Solberg.

Eide ville også ha svar på om det ikke er fornuftig at Statnett opererer disse utenlandskablene.

Solberg advarer mot å la et statseid monopolselskap ta risikoen og ansvaret for å bygge slike kabler.

– Å sikre at private også deltar i dette kan bidra til å begrense risikoen for at norske strømkunder skal måtte ta regningen for feil beslutninger.

Energi- og miljøkomiteen har frist til 8. mars med å avgi innstilling i saken, men fristen kan nå ryke, i og med de nye juridiske rundene.

(©NTB)