Politikk

Polen dømt for brudd på forurensingslover

Polsk flagg - Foto: Scanpix

Polsk flagg - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
22. februar 2018 - 12.42

Polen er dømt i EU-domstolen for å bryte EUs regler om luftforurensning.

Domstolen pålegger Polen uten opphold å innordne seg reglene etter at landet i årevis har brutt grensene for partikkelutslipp.

EU og EU-domstolen har de siste årene gjentatte ganger vært i konflikt med Polens høyreorienterte regjering om miljøsaker, innvandring og saker som angår rettsstaten.

Bare to dager tidligere ble Polen dømt for å drive hogst i en av Europas siste urskoger.

Men det er ikke bare Polen som krenker loven om forurensning. I fjor ble Bulgaria dømt i en lignende sak, og ni andre land, blant dem Storbritannia, Italia og Frankrike etterforskes også.

En lov fra 2008 forplikter alle EUs stater til å begrense luftforurensningen for å beskytte befolkningens helse.

Beregninger viser at 400.000 mennesker dør årlig i Europa som følge av dårlig luft, som blant annet kan føre til astma, lungekreft og hjertesykdom.