Politikk

Trygve Hegnar om kjøp av sex

«Det er nye tider med moral og KrF nå», fastslår Trygve Hegnar.

Artikkel av: Trygve Hegnar
4. februar 2018 - 08.16

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 2. februar 2018:

Etter et vedtak i Stortinget i desember 2008, ble det fra 1. januar 2009 innført forbud mot kjøp av sex i Norge. Det var og er lovlig å selge sex, mens kjøp er forbudt. Brudd på sexloven straffes med store bøter.

Partiene Høyre, FrP og Venstre gikk imot loven, men den ble vedtatt av de andre partiene.

Det edle motivet med loven er å stoppe menneskehandel, hvor bakmenn driver en form for slaveri med prostituerte. At det finnes prostituerte som anser salg av seksuelle tjenester som et greit og godt betalt yrke, vil ingen høre på. Men man trenger ikke reise lenger enn til Tyskland for å finne et lovlig og regulert prostitusjonsmarked hvor både skatt og helse står sentralt.

En spesiell variant med den norske sexloven er at det også er forbudt for nordmenn å kjøpe seksuelle tjenester i utlandet. Ikke mange kan være dømt for dette. Det er vanskelig for norsk politi å være på åstedet for forbrytelsen, og bevisføringen kan bli vanskelig.

Dagbladet kunne i desember fortelle at det i Oslo, i hele 2017, bare var utstedt fem bøter for brudd på sexkjøpsloven. Enten har sexlysten generelt gått ned, eller politiet gir blaffen (prioriterer sexkjøpere ned).

Trolig er det slik at ingen vil fjerne loven, men det er heller ingen, selv ikke partiene som var imot den, som snakker så mye om den. Den er nesten hvilende.

En av årsakene til det lave antallet straffesaker er at forsøk på å kjøpe sex, ifølge Riksadvokaten, ikke (lenger) er straffbart. Det skyldes ikke at loven er endret i sex-kjøpernes favør, men en utilsiktet konsekvens av en ny straffelov i 2015, hvor det altså fremgår at det ikke er straffbart å forsøke å kjøpe sex.

Jusen, som vi ikke skal gå nærmere inn på, er at skillet mellom forbrytelser og forseelser ble forlatt ved innføringen av den nye straffeloven. Forsøk på kjøp, men hvor det ikke blir kjøp, faller utenfor, og det har Riksadvokaten påpekt.

I praksis betyr det at politiet heretter må se at penger skifter hender eller politiet må overvære seansen før de kan gripe inn. Det betyr at politiet ikke lenger bryr seg.

Men KrF bryr seg, og partiet har bedt justisminister Sylvi Listhaug (FrP) om å endre loven slik at «forsøk på kjøp av seksuelle tjenester skal være straffbart» (stortingsrepresentant Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius).

Listhaug har svart at departementet vil vurdere om det er nødvendig med en lovendring, og det er det nok.

Skulle det komme en lovendring, vil nok alle partier på Stortinget stå bak. Den liberale motstanden som var der i 2008 er nok borte, og KrF vet å presse regjeringen.

Vi synes kanskje at et mislykket forsøk på sexkjøp ikke er det verste som kan skje, men det er nye tider med moral og KrF nå.