An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Politikk

Abid Raja blir medlem i antiterrorgruppe

Abid Raja. Foto: NTB/Scanpix.

Abid Raja. Foto: NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
6. mars 2018 - 15.07
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Venstre-representant Abid Raja utnevnes til nytt medlem i antiterrorgruppen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

– Jeg føler et stort ansvar som følger med en slik utnevning. Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for norsk sikkerhet er å jobbe mot ekstremisme. Dessverre representerer islamistisk ekstremisme en stor terrorfare i hele Europa, og vi har mye å gjøre på kort og lang sikt, også her hjemme, sier Raja om utnevnelsen til Utrop.

Gruppen The Ad Hoc Committee on Countering Terrorism ble etablert av en komité i OSSEs parlamentariske forsamling i Minsk juli i fjor. Den skal blant annet vurdere terrortruslene i regionen og støtte medlemsstatene i å utvikle effektive og menneskerettighetsbaserte tiltak mot terror. Gruppen skal også fremme dialog mellom folkevalgte i medlemslandene og utveksling av erfaringer om problemstillinger knyttet til terrorbekjempelse.

Ifølge E-tjenestens trusselvurdering som ble lagt fram mandag, befinner rundt 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge seg fortsatt i Midtøsten. Ifølge Utrop er det samme tallet for Europa rundt 7.000 personer, noe som gjør Raja bekymret.

– Norge bør være en pådriver i Europa for å lage regelverk som kan straffeforfølge de grusomme kriminelle handlingene som er begått, samt ta initiativ til å strafferegulere både å delta i og å tilslutte seg en terrororganisasjon, og å tilby og motta trening med formål om å begå terror, sier Raja.

Han mener Norge også må bidra til at det enorme terrormaterialet på nett som bidrar til selvradikalisering, blir fjernet.

– Det er grunn til å være alvorlig bekymret når flere av disse nå kan returnere til Europa, sier Raja.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.