Politikk

Lønnsgapet mellom kvinner og menn fortsetter

Statistisk sentralbyrå er ute med lønnsstatistikk for 2017. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
8. mars 2018 - 10.06

I 2017 var median månedslønn for kvinner og menn henholdsvis 38.750 kroner og 41.600 kroner, som tilsvarer en lønnsratio på 93,1 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i 2017 var 40.860 kroner Det utgjør 86,7 prosent av gjennomsnittlig månedslønn for menn, som lå på 47.140 kroner.

Forskjellen mellom median månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn skyldes at fordelingen av månedslønn er skjev som følge av noen høye lønninger. Dette gjelder begge kjønn, men skjevheten er mer fremtredende blant menn. Ekstremverdier vil påvirke medianen i mindre grad enn gjennomsnittet. 

Nedre kvartil av månedslønn blant kvinner i 2017 var 32.590 kroner, og øvre kvartil var 45 980 kroner. Det betyr at rundt 25 prosent av kvinnene tjente under 32.590 kroner per måned. Tilsvarende tjente rundt 25 prosent av kvinnene over 45.980 kroner per måned, skriver SSB.

Blant menn var nedre og øvre kvartil henholdsvis 33.660 kroner og 53.550 kroner. Den empiriske (observerte) fordelingen av månedslønn for kvinner er altså forskjøvet noe mer mot lavere lønn, sammenlignet med menn, ifølge SSB. 

Det er mer utbredt med høye lønninger blant menn, og det er også en overvekt av menn som mottar de aller høyeste lønningene.