Politikk

Olemic Thommessen redegjør for byggeprosjektet

Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for Stortingets byggeprosjekt i Stortinget. Live fra kl. 10:00. Sendingen fra redegjørelsen er avsluttet kl. 11:35.

Olemic Thommesen i Stortingssalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Olemic Thommesen i Stortingssalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
6. mars 2018 - 09.45

Både ombyggingen av Prinsens gate 26 og byggingen av et nytt post- og varemottak, samt en ny tunnel fra Rådhusgata ble langt mer omfattende og komplisert enn først forventet, understreket Thommessen da han redegjorde for saken i Stortinget tirsdag.

Der la han store deler av ansvaret for kostnadsoverskridelsene på entreprenørselskapet Multiconsult, som har hatt prosjekteringsansvaret.

– Kompleksiteten er blitt kraftig forverret, noe som er forsterket ved at Multiconsult har levert entreprise av dårlig kvalitet, sa stortingspresidenten.

– Dette forklarer en del av de økte kostnadene i prosjektet, sa han.

Samtidig er det ikke sikkert at den siste overskridelsen på en halv milliard kroner blir den siste.

– Det er fortsatt stor usikkerhet i prosjektet, understreket Thommessen.

Stortinget har saksøkt Multiconsult for manglende og ufullstendig prosjektering med krav om rundt 125 millioner kroner, opplyste Thommessen til Stortinget.

– Kravet kan komme til å øke betraktelig, sa han.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier det er sterkt beklagelig at han ikke var oppdatert da han i Stortinget 20. desember forsikret kostnadskontroll. 

Da månedsrapporten for Stortingets byggeprosjekt for oktober ble gjennomgått 7. desember, var budskapet ytterligere forverret økonomi og at det meste av reservene var brukt opp, sa Thommessen i sin redegjørelse for Stortinget tirsdag.

En ny oppdatering 19. desember ga beskjed om antatt økte kostnader og ytterligere usikkerhet, men i det møtet var ikke stortingspresidenten til stede.

– Da jeg 20. desember her i Stortinget ga uttrykk for at kostnadsrammen sto fast, var verken jeg eller andre i presidentskapet kjent med møtet dagen før. Det er sterkt beklagelig at den oppdaterte informasjonen ikke ble gitt til meg før dette innlegget ble holdt. Dette gjelder selv om det som fremgikk i november-rapporten var noe helt annet enn det som kom på bordet i begynnelsen av februar, sa Thommessen i redegjørelsen.

Han fortalte om hvordan byggeprosjektet i august identifiserte kostnadskutt på 75 millioner kroner, men disse reservene smuldret bort i løpet av høsten på grunn av stadig nye reviderte tegninger, et stort antall endringsvarsler i prosjektet og varsler om økt timetall.

En del av presidentskapets oppmerksomhet gjennom høsten var dessuten knyttet til søksmålet mot Multiconsult.

Thommessen sier at forholdet mellom presidentskapet og stortingsdirektøren må baseres på tillit, og at det er grunnen til at han ikke aktivt etterspurte mer informasjon, slik mange har stilt seg undrende til.

(©NTB)