Politikk

Hegnar: Frps forslag virker fornuftig

Ingen tør eller vil avskaffe barnetrygden, slår Trygve Hegnar fast.

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Trygve Hegnar. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Artikkel av: Trygve Hegnar
6. mai 2018 - 08.17

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen mandag 30. april 2018:

Alle partier på Stortinget ønsker at barnetrygden opprettholdes, men satsen for barnetrygd har ikke vært justert på 22 år. Realverdien har derfor sunket dramatisk, uten at noen kan bli kritisert for å ville avskaffe den.

Nå får mor (ja, pengene går til mor) 970 kroner pr. måned, eller 11.640 pr. år for hvert barn til barna har fylt 18 år.

Samlet utbetaler staten 17 milliarder kroner årlig i barnetrygd og kontantstøtte.

Barnetrygden ble utredet og foreslått allerede i 30-årene, og ble faktisk innført av Quisling-regimet i desember 1944, men så avskaffet og innført av Gerhardsen-regjeringen i 1946.

Vi var i flere tiår imot den universelle barnetrygden fordi pengene uten noen som helst behovsprøving, også gikk til de rikeste blant oss (de rikestes koner).

I et samfunn med knappe ressurser er en slik bruk av offentlige midler ikke fornuftig.

Men ingen har gjort noe, bortsett fra at staten ikke har justert beløpet for prisstigning.

I dag vil SV og Sp ha en kraftig oppjustering, Venstre vil behovsprøve, MDG vil ha en gradert barnetrygd, KrF vil øke og både Høyre og Ap vil beholde den universelle ordningen.

Ingen tør eller vil avskaffe den.

Men Aftenposten skriver at FrP har et forslag som, slik vi ser det, virker fornuftig.

FrP vil øke barnetrygden, men samtidig innføre skatteplikt, og fordi vi har et progressivt skattesystem, vil de med lave inntekter få mer netto enn de med høye inntekter.

Barnetrygden avhjelper fattigdom og er helt unødvendig for familier med store inntekter.

Man kan tenke seg alternativer med behovsprøving, inntektsterskler og andre måter å regulere barnetrygden på, men alt dette krever et byråkrati som vi med skattlegging unngår.

Ifølge Aftenposten kan KrF, som vil øke barnetrygden, tenke seg en modell som FrP vil foreslå.

Både for FrP og KrF er det selvfølgelig et godt valgagn å si at de vil øke barnetrygden, og så tar man noe tilbake igjen via skatteseddelen.

Egentlig er det ikke noe nytt at man graderer. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett barn mer enn man faktisk forsørger, men man må søke for å få dette.

Innfører man en inntektsgrense, kan det tenkes at folk tilpasser seg (jobber mindre), og det er ikke i tråd med arbeidslinjen.

FrP vil samtidig med innføring av skatteplikt, også flytte barnetrygden fra staten til kommunene, slik at man må være bosatt i en kommune for å få den. Altså trygd til norske borgere bosatt i landet.

Vi synes det er mye fornuft i FrPs forslag. En universell ordning, som alle kan få, men hvor de som ikke trenger disse pengene for å forsørge barn, blir sittende igjen med mindre.

Har vi så en tro på at partiene på Stortinget kan bli enige om en ny barnetrygd? Egentlig ikke. Når man ikke har justert barnetrygden på 22 år, så er det et bevis på at man velger den letteste veien. Man gjør ingenting.

Vårt tidligere forslag, om å avskaffe den, var ikke så godt.