Politikk

Mener Mæland gjør Troms og Finnmark til en slagmark

Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix.

Foto: Lise Åserud / NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
10. august 2018 - 17.28

Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun verken kan eller ønsker å overta sammenslåingen av Finnmark og Troms. Det er en ansvarsfraskrivelse, mener Sp.

Fylkestinget i Troms vedtok fredag at de ikke vil starte arbeidet med sammenslåingen så lenge Finnmark ikke vil delta i arbeidet. I stedet ønsker Troms-politikerne at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar arbeidet med de formelle prosessene som trengs for å slå sammen de to fylkene. Fredag ettermiddag sier kommunalminister Monica Mæland klart nei til dette ønsket.

– For det første har jeg ikke lovhjemmel til å overta disse oppgavene. For det andre har jeg heller ikke noe ønske om å overta en prosess som jo handler om å flytte oppgaver fra staten og ut til fylkeskommunene, sier Mæland til NTB fredag.

I stedet inviterer Mæland til dialog i et forsøk på å komme videre i prosessen som et stort flertall i de to nordligste fylkene ikke ønsker.

– Hun tar ikke situasjonen på alvor

Stortingspolitiet Sandra Borch (Sp) var fredag til stede under debatten i fylkestinget i Troms, og hun er lite imponert over Mælands reaksjon på vedtaket.

– Dette er en ansvarsfraskrivelse fra Mæland og regjeringen. Mælands tilsvar viser at hun ikke tar situasjonen på alvor. Ved å legge ansvaret på fylkene vil hun gjøre Troms og Finnmark til en politisk slagmark i mange år framover, sier Borch og viser til at det er umulig for Troms å gjennomføre en fellesnemnd uten at Finnmark deltar.

I juni ble det klart at Finnmark fylkesting ikke vil utnevne medlemmer til fellesnemnda som skal gjennomføre sammenslåingen mellom de to fylkene. Nemnda skulle bestå av 19 medlemmer fra Troms og 9 fra Finnmark. Mæland har hevdet at Troms kan ta kontroll over nemnda alene, noe Ap-politiker Synnøve Søndergaard på fylkestinget mener blir absurd.

– Det blir som en barnefordelingssak uten to parter. Det er umulig for oss å ha en dialog med oss selv. Her er det to parter, og Finnmark har vært helt tydelig på at de ikke vil gå inn i en fellesnemnd. Løsningen kan ikke ligge hos Troms alene, men må ligge hos statsråden, sier hun.

Inviterer til dialog

I fylkestingets vedtak fredag ber Troms-politikerne Mæland peke ut valgstyre og kalle inn til et konstituerende fylkesting neste høst.

Mæland inviterer i stedet fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fra Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms til et møte på sitt kontor mandag 20. august. I invitasjonen heter det at hun vil «snakke om hvordan dere kan arbeide videre med å gjennomføre sammenslåingsvedtaket».

– Jeg vil blant annet si at selv om man lokalt er rivende uenig i vedtak som er fattet av Stortinget, så er dette en lovpålagt oppgave. Jeg har gjort det jeg kan for å få prosessen i gang. Fylkeskommunene er best tjent med å utforme den nye fylkeskommunen selv, sier Mæland til NTB.