Politikk

Mener Finnmark bryter loven

Finnmark fylkesting fattet følgende vedtak 20. juni som ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet bryter loven og dermed oppheves:

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
16. oktober 2018 - 12.03

«Finnmark fylkesting sier nei til oppnevning av fellesnemnd.

Finnmark Arbeiderparti, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet viser til gjennomført folkeavstemning i Finnmark 14. mai i år om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms. Et overveldende flertall på 87 prosent av befolkningen i Finnmark stemte nei til en slik sammenslåing. Dette er et sterkt mandat og veien videre må gjenspeile dette.

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet har i Stortinget sagt nei til tvangssammenslåingen to ganger. Sametinget er også mot tvangssammenslåingen.

Forslagsstillerne viser videre til partienes og fylkestinget i Finnmark sine tidligere vedtak i spørsmål knyttet til regionreformen. Fylkestinget i Finnmark har ikke endret holdning og vil si følgende til spørsmålet om fellesnemnd:

Det knytter seg stor usikkerhet til hva regionreformen og en tvangssammenslåing med Troms vil innebære for Finnmark. Ikke minst gjelder dette nye oppgaver, ledelse, arbeidsplasser, makt og myndighet for Finnmark.

Fylkestinget sier etter dette nei til oppnevning av fellesnemnd.»

(©NTB)