Politikk

Kommer med 30 krav før forhandlingene tar til

Foto: Berit Roald / NTB/Scanpix.

Foto: Berit Roald / NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
6. februar 2019 - 11.50

Bondeorganisasjonene har gitt regjeringen over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er del av forhandlingene om en frivillig klimaavtale.

Blant de viktigste kravene fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er at flere klimakutt som bonden kan gjøre noe med enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) tar med i sine beregninger, skal medregnes.

Dessuten ønsker ikke bøndene å stilles til ansvar for klimatiltak de ikke rår over, som matsvinnet og kjøttforbruket. Forhandlingsdokumentet ble overlevert på et møte mellom partene onsdag formiddag.

– Vi ønsker å få på plass en avtale som i sum skaper et enda mer klimavennlig jordbruk, og foreslår et bredt spekter av klimaløsninger. For å oppnå resultater kan vi ikke begrense oss til få tiltak som skal passe inn i dagens utslippsregnskap. Det skaper heller ikke realistiske forhandlinger siden dette handler om biologiske prosesser, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

De foreslåtte klimatiltakene som bondeorganisasjonene krever vurdert i det videre arbeidet, strekker seg fra økt gresskvalitet, effekter av avlsarbeid og grep for bedre avlinger som mer kløver i eng, kalking og redusert jordpakking, til utfasing av fossil energibruk.

– Vi må i forhandlingene ta høyde for de mange klimagrepene som allerede gjøres på norske gårdsbruk, og som per dags dato ikke blir godskrevet i jordbrukets utslippsregnskap. I tillegg må vi også tørre å peke på noen av de løsningene som fortsatt er på tegnebrettet, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

(©NTB)