Politikk

Trygve Hegnar: Syke skatteforslag

Trygve Hegnar tror ikke på budkamp om Norwegian

Trygve Hegnar tror ikke på budkamp om Norwegian

Artikkel av: Trygve Hegnar
10. februar 2019 - 00.01

Selv om Demokratene i den amerikanske kongressen strittet imot hele tiden, fikk president Donald Trump gjennom sin skattereform i 2017 og 2018. Selskapsskatten ble senket fra 35 prosent til 21 prosent og den marginale lønnsskatten til 37 prosent på inntekter over 500.000 dollar. Amerikanske selskaper med penger opptjent ute, kunne hente penger hjem til USA uten å bli flådd.

Reduksjonen i selskapsskatten er endelig, mens skattelettelsene for personer utløper ved utgangen av 2025 (merkelig system). Den store innvendingen mot skattekuttene var og er at de vil bidra til enda større budsjettunderskudd, og Demokratene har hele tiden sagt at skattekuttene kan bli reversert.

I løpet av få dager nå, har så Demokratene kommet med skatteforslag som er så ekstreme at det er vanskelig å ta dem alvorlig.

Når det gjelder personskatten skal marginalskatten på millioninntekter (i dollar) heves til 70 prosent. Det høres sykt ut, men i vår ungdom var marginalskatten i Norge over 70 prosent, så helt ukjent er denne brutale beskatning av lønn ikke i vestlige land. Avgjørende for netto marginalskatt er selvfølgelig fradragsmulighetene, men det er ingen grunn til å tro at Demokratene vil gi ved dørene her.

Debatten i USA, og mange andre steder, inkludert i Norge, går på at middelklassen taper mens de rike tjener, og det vil Demokratene gjøre noe med.

Med klart flertall i Representantenes hus, kan Demokratene gjøre som de vil.

Men det er verre ting på gang. To Demokratiske senatorer har lagt frem forslag om at selskaper ikke kan kjøpe tilbake aksjer i eget selskap før de har innført minstelønnssatser for lønn og andre sosiale tiltak.

Da det umiddelbart ble anført at et slikt tiltak kan bli uthulet av utbytteutbetalinger, sa Demokratene at de kan regulere eller begrense slike tiltak også.

Bakgrunnen for forslaget, er tall som viser at halvparten av det selskapene har fått i skattelettelser, har vært benyttet til tilbakekjøp av aksjer.

Det absurde er selvfølgelig at Demokratene (så langt et par senatorer) i USA i alvor tenker å regulere hvordan de privateide selskapene bruker sine penger (kapital).

Mens vi og de fleste andre mener selskaper står fritt om de vil bruke selskapenes ressurser på drift, investeringer, utbytte, tilbakekjøp av aksjer eller hva de nå måtte ønske, og at dette er et ansvar for styre og generalforsamling, så mener altså noen Demokrater at tilbakekjøp av aksjer må veies opp mot sosialpolitiske standarder.

Forslagene vil aldri gå igjennom, men de forteller litt om det politiske klimaet i USA nå. Kanskje er det så ekstremt at næringslivets oppslutning om Donald Trump kan øke.

I Norge er opposisjonen litt mer moderat. SVs to stortingsrepresentanter Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken har bedt regjeringen utrede hvordan man i statsbudsjettet for 2020 kan innføre en progressiv arveskatt med et bunnfradrag på fem millioner kroner og en minstesats på 10 prosent.

Det vil regjeringen garantert ikke gjøre. Høyre/FrP-regjeringen avskaffet arveavgiften i 2014 og den nye står på det.

Galskap i skattepolitikken finner vi nå i kapitalistiske USA.