Politikk

Venstre lover kamp

Venstre lover å kjempe for å stoppe E-tjenestens masseovervåking.

Artikkel av: NTB
9. mars 2019 - 20.25

Regjeringen har sendt ut et lovforslag på høring som vil innebære at Forsvarets etterretningstjeneste får mulighet til å overvåke og lagre nordmenns internettrafikk. Venstre vedtok på landsmøtet at de vil si nei til forslaget slik det ser ut nå.

– I realiteten gir du militæret adgang til å masseovervåke norske borgere på norsk territorium. Men Forsvaret er der jo for å beskytte norske borgere, sier parlamentarisk leder Terje Breivik til NTB.

Han påpeker at Riksadvokaten har slaktet forslaget, og Datatilsynet og Politiets sikkerhetstjeneste har også uttalt seg svært kritisk.

– Når du først skal gi så mye makt, gi dem så stor adgang til inngripen i enkeltmenneskers privatliv og lager en så unøyaktig lovtekst, så sier det seg selv at dette må det jobbes med uansett.

Vil argumentere først

Breivik mener det er for tidlig å slå fast at Venstre vil ta dissens og stemme imot et forslag som er lagt fram av regjeringen de selv er en del av.

– Det er noe du prøver å unngå. Dette er et spørsmål som er svært viktig for Venstre, men jeg har ikke tenkt å bruke denne type middel før vi har brukt argumentets makt, sier han.

Venstre vil bruke de mange kritiske høringssvarene for å forsøke å endre formuleringene, lover han.

Det var Unge Venstre som foreslo at landsmøtet skulle behandle saken.

– Jeg er glad for at et enstemmig landsmøte sier nei til digital masseovervåking av norske innbyggere. Personvernet vårt har blitt svekket de siste tiårene. Nå må Venstre jobbe for å ta det tilbake, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Han har tidligere uttalt at han mener Venstre burde ta dissens i regjering og dermed ikke stille seg bak forslaget. Venstre har varslet i regjeringsplattformen at de kan komme til å gjøre nettopp det.

Krysser grensene

I landsmøtevedtaket påpekes det at forslaget gir etterretningstjenesten mulighet til å lagre all elektronisk kommunikasjon som krysser norske landegrenser.

– Siden serverne vi kommuniserer gjennom, ofte ligger i utlandet, vil det bety at myndighetene vil få mulighet til å samle inn det meste av det du foretar deg på internett, heter det.

Partiet vedtok også at de som vil lagre IP-adresser, må ha konsesjon fra Datatilsynet.

Dessuten vil partiet fjerne domstolens anledning til å blokkere nettsider med opphavsrettsbeskyttet materiale.

Det siste innebærer at domstolene ikke skal kunne blokkere nettjenester som PirateBay som deler filer, film og musikk ulovlig, ifølge NRK.

– Vi er ikke for at folk skal la være å betale for musikk og film, men det finnes bedre måter å løse det problemet på enn å blokkere nettsider, noe jeg mener er ganske autoritært, sier Hansmark.

(©NTB)