Politikk

Endrer reglene for folkefinansiering

Finansdepartementet endrer regelverket slik at utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering unntas konsesjonsplikt, på enkelte vilkår.

Illustrasjon: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock / NTB scanpix

Illustrasjon: Miriam Doerr Martin Frommherz / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
26. april 2019 - 15.30

Folkefinansiering, på engelsk kjent som crowdfunding, er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser. Sammen med donasjon, belønning og aksjer er lån en vanlig form for folkefinansiering.

Vilkårene departementet stiller for å unnta slike lån fra konsesjonsplikt, er at plattformene må drives av et låneformidlingsforetak eller et finansforetak, og at långivers samlede utlån ikke kan overstige 1 million kroner per år.

– Folkefinansiering er fortsatt en ganske ny ordning som regjeringen ønsker velkommen og vil legge til rette for. Det har vist seg at det er behov for å tydeliggjøre reglene noe. Det gjør vi nå gjennom denne forskriftsendringen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Långivning er etter finansforetaksloven konsesjonspliktig for långiver, med mindre långivningen bare skjer i enkeltstående tilfeller.

Lånebasert folkefinansiering kjennetegnes ved at lån formidles fra långiver til låntaker ved hjelp av en elektronisk plattform.

(©NTB)