Politikk

Bred enighet om Oslopakke 3

Foto: Vidar Ruud / NTB/Scanpix.

Foto: Vidar Ruud / NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
19. juni 2019 - 16.52

Arbeiderpartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre har kommet til enighet om detaljene i den store byvekstavtalen Oslopakke 3.

Strid om bompenger har skapt uklarhet omkring pakken, men onsdag kunne seks partier legge fram en enighet om finansiering og fremdrift i en felles pressemelding.

Enigheten betyr blant annet at arbeidet med Røatunnelen går videre, og det settes av 175 millioner kroner til planleggings- og investeringsmidler.

– Det innebærer at arbeidet med tunnelen har tatt et viktig steg i riktig retning med sikte på byggestart i 2022, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Høyre og Venstre gikk nylig hardt ut etter at byrådet i sitt forslag til handlingsplan utsatte byggingen av tunnelen – og vant altså fram.

Men Oslos samferdsel- og miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) mener tunnelen vil gi mer biltrafikk fra Bærum inn til Oslo.

– Kollektivtilbudet kommer alle til gode, ikke minst Oslos unge og aller fattigste som ofte ikke bruker bil. Høyre og Venstre har likevel insistert på mer penger til vei, og vi har funnet fram til en løsning vi mener vi kan leve med, sier han.

Hermstad er glad for at det fortsatt er bred enighet om bompengesystemet i Oslo.

Samtidig er de seks partiene enige om at samferdselsprosjektene finansiert i Oslopakke 3 skal gås gjennom, med sikte på å finne kostnadseffektive løsninger.

Enigheten betyr at Frp ikke får flertall for å skrote Oslo-pakken, noe partiets førstekandidat Aina Stenersen nylig åpnet for.

(©NTB)