Reise

Må ha én million flere hotellgjester

Tidenes hotellbyggeboom i Bergen gjør at prisene og hotellbelegget vil rase dersom ikke byen får langt flere hotellgjester.

Bergen - Foto: NTB Scanpix

Bergen - Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
6. juni 2017 - 08.25

DNs gjennomgåelse av nye prosjekter viser at det på kort tid vil komme 3000 nye hotellrom i Bergen og på Flesland. Det innebærer en økning på nærmere 70 prosent siden august i fjor.

- Så langt i år viser tallene at hotellenes losjiinntekt per rom, såkalt revpar, har sunket med seks prosent, sier Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting til avisen.

Han er hotellanalytiker og - rådgiver og analyserer hver måned hotelltallene for de store byene fra selskapet Benchmarking Alliance. DN har bedt ham beregne hvor mange nye romdøgn Bergen må selge for å opprettholde belegget - og hva som skjer dersom salget ikke øker.

- Hvis Bergen ikke klarer å tiltrekke seg flere hotellgjester, vil belegget synke til 40 prosent i 2020 og hotellene vil i tillegg oppleve et kraftig prisfall. Dersom hotellene i 2020 skal ha samme belegg som i 2016, det vil si vel 65 prosent, må byen selge 650.000 til 700.000 flere romdøgn, sier Wiederstrøm. 

Med vel 1,5 gjest per romdøgn betyr det behov for over en million flere gjestedøgn i 2020.

– Det er ikke realistisk, for å si det forsiktig, sier Wiederstrøm til avisen.