Reise

Denne flyturen vil ta 20 timer

Quantas har lenge ønsket å fly Sydney - London eller Sydney New York non-stop. I 2022 kan det bli en realitet.

Artikkel av:  Redaksjonen
30. august 2018 - 12.18