Reise

Dette er Paris beste hoteller

Turister bruker i gjennomsnitt mer enn 300 dollar – eller 2.600 kroner om dagen i Paris, men er byen fortsatt like «hot»?

Artikkel av: Eline Hvamstad
1. desember 2018 - 09.05