Tech

Weekendsurf: Microsoft.nu

Enkelte hater Microsoft og mener de er opphavet til det meste av verdens problemer. Websiten www.microsoft.nu er et godt eksempel på dette!

30. oktober 1999 - 00.00

www.microsoft.nu

har ikke bare en veldig lik adresse, den er også basert på det samme designet som orginalen har ikke bare en veldig lik adresse, den er også basert på det samme designet som orginalen

www.microsoft.com

, men innholdet skiller seg ut betraktelig. Her finner du nyheter av karakteren; " , men innholdet skiller seg ut betraktelig. Her finner du nyheter av karakteren; "

World domination a possibility before the year 2000, says CEO Bill Gates

". ".

Videre finner man en rekke linker til hackerprogrammer, virussiter og pornositer. Vi gjør oppmerksom på at websiten ikke er oppdatert siden ifjor, og at de fleste linkene på siten er døde. Redaksjonen i IT-kanalen syntes likevel det er verdt å publisere linken som en kuriositet i en ellers grå og regntung hverdag! Videre finner man en rekke linker til hackerprogrammer, virussiter og pornositer. Vi gjør oppmerksom på at websiten ikke er oppdatert siden ifjor, og at de fleste linkene på siten er døde. Redaksjonen i IT-kanalen syntes likevel det er verdt å publisere linken som en kuriositet i en ellers grå og regntung hverdag!