Tech

Ericsson overrasker

Tallene ikke så ille som fryktet på forhånd.

20. juli 2001 - 07.52

Ericsson fikk i 2. kvartal 2001 et justert resultat før skatt på -5,3 milliarder svenske kroner, sammenlignet med et overskudd på 6,7 milliarder svenske kroner i samme periode i fjor.

På driften gikk selskapet på et (justert) underskudd på 4,2 milliarder svenske kroner. I fjor gikk selskapet i overskudd på driften med på 7,2 milliarder svenske kroner.

Resultatet etter skatt ble på -14,2 milliarder svenske kroner, og tilsvarer et resultat pr aksje på -1,81 svenske kroner.

Det var på forhånd ventet et underskudd på hele 20,6 milliarder.