Tech

Tredobler resultatet

Telia tredobler resultatet i årets andre kvartal.

16. august 2001 - 08.59

Telia omsatte i årets andre kvartal for 14,20 milliarder kroner, mot 13,18 milliarder kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble på 988 millioner kroner, mot 488 millioner kroner for et år siden. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) endte på 3,01 milliarder kroner, mot 2,86 milliarder kroner i andre kvartal 2000. Analytikere Reuters har vært i kontakt med forventet en EBITDA på 3,40 milliarder kroner. Telia omsatte i årets andre kvartal for 14,20 milliarder kroner, mot 13,18 milliarder kroner i samme periode året før. Driftsresultatet ble på 988 millioner kroner, mot 488 millioner kroner for et år siden. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) endte på 3,01 milliarder kroner, mot 2,86 milliarder kroner i andre kvartal 2000. Analytikere Reuters har vært i kontakt med forventet en EBITDA på 3,40 milliarder kroner.

Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 909 millioner kroner, mot 356 millioner kroner for et år siden.