Tech

Årets sikkerhetsprodukt

PDA-besyttelse

2. april 2002 - 14.50

PointSec for Pocket PC 2002 gir tilgangskontroll og sterk kryptering av alle data på PDAen. Pointsec for Pocket PC er en nødvendig komponent i en sikker mobil infrastruktur. Skal man benytte PDAer til bedriftsapplikasjoner og lagring av sensitiv informasjon må sikkerheten tas seriøst. De nye PDAene av typen Pocket PC 2002 kan lagre over en gigabyte med informasjon. Samtidig er de attraktive tyveriobjekter og lette å miste. En tapt PDA er lett å erstatte. Dataene synkroniseres som oftest regelmessig. Verre er det hvis sensitive bedriftsdata, som for eksempel kundeinformasjon, havner i urette hender. Bedrifter som ønsker å gi de ansatte tilgang til bedriftskritiske applikasjoner og sensitiv informasjon fra håndholdte enheter har behov for en forsvarlig sikring av PDAene. Pointsec Mobile Technologies (et datterselskap av det nordiske IT-sikkerhetsselskapet Protect Data) har løsningen, i form av sikkerhetsprogramvaren Pointsec for Pocket PC 2002. Systemet, som er utviklet med tanke på bruk i større organisasjoner, består av brukeridentifisering, aksesskontroll og automatisk sterk kryptering av dataene som lagres på PDAen. Reglene for hvordan applikasjonene skal implementeres kan administreres sentralt. Pointsec selges med et minimumsvolum på 100 lisenser. Ved 100 lisenser i fem år er prisen per bruker per år om lag 200 kroner. Prisen synker med antall lisenser. Pointsec har rukket å få ikke ubetydelige referanse-kunder som Nokia, Ericsson, Telia og Cisco.

Pointsec for Pocket PC 2002 Pointsec www.pointsec.com