Tech

Færre pensjonister bruker mobilbank

Mens flere pensjonister enn før bruker nettbank, velger færre mobilbank, ifølge en ny undersøkelse. Nettbank brukes nå av 70 prosent av dem over 67 år.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
20. april 2015 - 09.55

Økningen fra i fjor er 11 prosentpoeng, viser Dagligbankundersøkelsen , som er utført av TNS Gallup for Finans Norge.

Bruken av mobilbank blant alderspensjonister har falt fra 19 til 12 prosent. I aldersgruppen 60-66 år har bruken gått ned fra 30 til 19 prosent.

– Tallene i undersøkelsen tyder på at flere av de eldste har testet ut mobilbank, men funnet ut at det er greit å holde seg til den «gode, gamle» nettbanken, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Utviklingen blant de yngre er motsatt. For dem under 32 år har bruken av mobilbank økt fra 48 til 61 prosent, mens andelen som bruker nettbank har falt fra 98 til 86 prosent.

75 prosent av de spurte – tilsvarende rundt 3,2 millioner kunder – sier de fortsatt bruker bankkontorene i kombinasjon med nettbank og mobilbank. (©NTB)