An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Tech
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

Datasenter kan bli nordisk storindustri

Fra og med nyttår er el-avgiften for datasenter redusert til 0,5 øre i tre av fem nordiske land. Hos DigiPlex forventer man derfor at flere norske selskaper skal gå bort fra dyre og ineffektive «in-house» løsninger, som ikke er berørt av endringen. På den internasjonale arenaen innebærer skattesenkningen at Norge, Sverige og Danmark nå styrker muligheten for at datasentre kan bli nordisk storindustri. 

Gisle M. Eckoff, administrerende direktør DigiPlex. 

9. mai 2017 - 09.28

(ANNONSØRINNHOLD)

Tall fra IBM viser at 90% av all data i verden har blitt skapt i løpet av de to siste årene. Denne eksplosjonen av datamengde viser ikke bare hastigheten i den digitale utviklingen, men illustrerer også hvilken avgjørende rolle datasentre spiller for digitaliseringen. Hver gang vi tar opp mobiltelefonen for å sjekke Facebook, se en film eller sende epost starter en prosess i et datasenter.

Takket være Nordens pålitelige el-nett, sterke økonomier og et stabilt politisk landskap, ses nemlig Norden nå som et av de mest attraktive områdene for å etablere datasenter i Europa. Gjennom et kjølig klima som minsker behovet for kjøling og tilgangen på billig fornybar energi gir datasenter i Norden signifikant lavere driftskostnader Skattesenkningen gjør at et internasjonalt selskap som velger å plassere sine data i Norge i stedet for Storbritannia, oppnår en besparelse på 1 milliard kroner over ti år for et datasenter på 10 megawatt.

Kontakt oss for en privat visning på ett av DigiPlex sine datasentre!

Industrien ønsker lavere el-skatt/bedre vilkår velkommen. 

DigiPlex er svært fornøyd med at flere nordiske land nå sammen legger gode rammebetingelser for en voksende næring. Gisle M. Eckhoff, CEO hos DigiPlex, mener at en skattesenkning vil bidra til at flere internasjonale selskaper nå flytter til Norden i jakten på billige datasenter. Facebook har etablert seg i Sverige med et senter i Luleå, mens Apple har investert i Danmark. Amazon valgte nylig å etablere seg i Sverige.
En redusert el-avgift kommer ikke bare til å påvirke internasjonale selskaper. Fremdeles driver svært mange selskaper og kommuner datasenter i egen regi. Ettersom disse «In-House» løsningene ikke får ta del i skattesenkningen, får selskaper nå et ytterligere motiv for å lete etter effektive løsninger eksternt.

- Det er bare kommersielle datasentre som får lavere el-avgift, og for vår del innebærer det at vi kan tilby våre kunder langt lavere elpriser

- Det er bare kommersielle datasentre som får lavere el-avgift, og for vår del innebærer det at vi kan tilby våre kunder langt lavere elpriser. Selskapenes «In-House» løsninger er ofte ineffektive, og drar mye mer strøm. Gjennom å flytte til et effektivt datasenter som vårt, sparer kundene opp mot 60 % av den totale driftskostnaden, forklarer Eckhoff.
Det er ikke bare kostnadsaspektet som lokker selskaper til kommersielle datasenter. Aktører som DigiPlex senker også kundenes klimaavtrykk gjennom å svært energieffektive datasenter, som drives utelukkende på fornybar energi. Så sent som i desember vant DigiPlex prisen Critical Environment Future Thinking Award for deres innovative energieffektive løsninger. Utover redusert klimaavtrykk, mener Eckhoff dessuten at selskaper etterspør høyere sikkerhet, noe som kommersielle datasenter kan tilby. Samtidig gir eksterne løsninger muligheten til å øke kapasiteten, uten å påføre kapitalkostnader.

Nylig ble DigiPlex shortlistet blant 20 av verdens mest lovende datasenterleverandører som eneste nordiske selskap av Silicon-Valley baserte CIO Review.

Forventer stor utvikling

- Vi tror at en reduksjon i el-avgiften vil medføre en markant endring i markedet. Vi merker at spørsmålet om eksterne løsninger er oppe i mange styrerom, og de fleste som sitter på større «In-House» løsninger står overfor store investeringer for å holde tritt med utviklingen. Derfor tror jeg vi får et taktskifte, hvor selskapene går fra å eie til å leie, sier Eckhoff. 

DigiPlex forventer en sterk tilvekst de kommende årene. I Norge har DigiPlex datasenter på Ulven, Rosenholm og Fetsund, hvor anlegget på Fetsund er et av verdens mest energieffektive, med en PUE på 1,1. Alle DigiPlex datasentre er ISO-sertifiserte for kvalitet, informasjonssikkerhet og klima. Derfor mener Eckhoff at DigiPlex står i en særstilling for å kunne tilby kombinasjonen av lave kostnader, høy sikkerhet og minimale klimautslipp, noe dagens kunder krever.
- Det vi har gjort annerledes fra starten, er å legge mye penger og tid i innovasjon. Når vi investerer i energieffektivitet, så er det samfunnsnyttig gjennom å senke klimautslipp. Vår investering kommer både samfunnet og våre kunder til gode, forteller Eckhoff.

- Vi tror at en reduksjon i el-avgiften vil medføre en markant endring i markedet

Nordisk samarbeid

DigiPlex ønsker å ta til orde for et felles Nordisk samarbeid i å gjøre regionen mer attraktiv for investeringer i datasenter.

- Danskene har ”State of Green”, og her hjemme har Innovasjon Norge fått mandatet å koordinere arbeidet med grønne investeringer. Hvorfor ikke ta dette initiativet til et Nordisk nivå. Norden konkurrerer ikke med hverandre, men med store miljøer i USA og Asia. Det er sammen vi kan realisere det virkelig store potensialet som finnes i Norden, avslutter Eckhoff.

Vil du vite mer? Kontakt oss for en privat visning på et av DigiPlex sine datasentre, samt en gratis evaluering av din nåværende datasenterløsning.

Annonsørinnhold
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.