Tech
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

Datasentre er møteplassen i den digitale økonomien

Virksomheter blir mer og mer opptatt av aksesstilgangen til sine datasenter. Aksesskapasitet og –kvalitet er i ferd med å bli en kritisk suksessfaktor i fremtidens oppkoblede verden.

23. oktober 2017 - 10.13

Tidligere var kundene i stor grad opptatt av pris, garantert oppetid og strømtilgang ved valg av datasenter. Det er de fremdeles, men mange er i tillegg opptatt av andre faktorer som bærekraft, fysisk sikkerhet og ikke minst aksesstilgang.

Verden står ovenfor en eksplosjon i antall internettilkoblede enheter. Telekomselskapet Ericsson anslår at det innen 2020 vil være over 50 milliarder oppkoblede enheter (IoT) – sammenlignet med 5 milliarder enheter i 2015. I takt med at flere ting nå blir koblet mot internett, kommer mengden data som genereres til å øke betraktelig. IBM anslår at 90 prosent av verdens data er generert i løpet av de siste to årene, og mer skal det altså bli.

– Vi bygger digitale økosystem for at transport og lagring av data fortsatt skal tilfredsstille behovene vårt samfunn har i fremtiden

Hvordan skal du henge med?

En effekt av antallet økende oppkoblede enheter, er et eksponentielt økende krav til vår digitale infrastruktur. Aksess blir derfor stadig viktigere for datasenterkunder. For å møte fremtidens utfordringer, og bedre aksesstilgangen til sine datasenter, har DigiPlex innledet samarbeid med internettknutepunktene NIX – Norges ledene kontaktpunkt for internettinfrastruktur, og svenske Netnod – Nord-Europas største knutepunkt. 

Du kan få en privat omvisning i dette datasenteret!

DigiPlex CEO, Gisle M. Eckhoff. 

– Vi bygger digitale økosystem for at transport og lagring av data fortsatt skal tilfredsstille behovene vårt samfunn har i fremtiden. Kundene, og vi, ser verdien i å kunne velge blant en rekke aksessleverandører, forteller DigiPlex CEO, Gisle M. Eckhoff. 

Aktører som NIX og Netnod sine roller i det digitale økosystemet har tradisjonelt vært å drive internettknutepunkter, som gjør det mulig for store internettoperatører å utveksle datatrafikk med hverandre. Ettersom flere selskaper allerede håndterer store datamengder, har kundebasen til knutepunktene vokst de senere år. I dag er det altså ikke bare internettoperatør som trenger den enorme båndbredden knutepunktene har tilgjengelig, men også banker, mediebyråer og deler av offentlig sektor. For å imøtekomme fremtidens knutepunkt behov har også NIX og Netnod etablert et samarbeid.

– Vi har alltid hatt en viktig rolle, men det er kanskje ikke så mange utenfor internettbransjen som vet hva vi gjør. I takt med at mengden data eksploderer, kommer det nå nye typer kunder, som har behov for å knytte seg sammen med andre selskap og internettoperatør, sier Netnod CEO Lars Michael Jogbäck.

Behovseksplosjon

Både DigiPlex og Netnod ser utviklingen av denne teknologien som en motor for innovasjon. Lars Michael Jogbäck sammenligner med at ingen for 10 år siden trodde at vi i dag skulle kunne streame film i 4K-oppløsning over en internettkobling. Gjennom å etablere neste generasjons infrastruktur legger man grunnlaget for enda større fremskritt de neste 10 årene.

– Systemet er bygget for neste generasjon, som kommer om noen år. Der skal vi komme opp i over 400 gigabyte sier han. 

At DigiPlex nå kan tilby den her banebrytende teknikken tror Eckhoff også kommer være et viktig argument for å lokke nye kunder. Han tror ikke at private datasenter kan holde følge med utviklingen som skjer hos de store kommersielle aktørene. Og i takt med at datahåndtering blir viktigere, tror han at flere bedrifter kommer å kjøpe datasentertjenester. 

– For 10 år siden tenkte bedriftene at de skulle være nære sine kunder, og plasserte sine kontorer med det utgangspunktet. I dag må de heller tenke på hvor deres og kundenes data lagres. Det digitale økosystemet inne i et datasenter blir stadig viktigere. Det er der bedriftene møtes, og deler data med hverandre. For å henge med i den digitale utviklingen, må de sikre at data finnes i et datasenter bygget for å kunne håndtere neste generasjons krav – ikke i et garderobeskap på kontoret, avslutter Gisle M. Eckhoff.

Vil du vite mer? Kontakt oss for en privat visning på et av DigiPlex sine datasentre, samt en gratis evaluering av din nåværende datasenterløsning. 

Annonsørinnhold