An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Tech

Tredobling på 12 måneder

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: Stian Jacobsen
21. februar 2018 - 16.50

Cyberangriperne blir stadig mer sofistikerte ved at de angriper skytjenester og bruker kryptering for å unngå å bli oppdaget. Dette gjør de i stand til å skjule at de har kontroll over viktige systemer. For å håndtere dette vil nå IT-sikkerhetsbransjen rette ytterligere fokus mot å utvikle systemer basert på kunstig intelligens og maskinlæring, skriver Cisco i sin årlige sikkerhetsrapport.

Administrerende direktør for Cisco Norge, Sven Thaulow, mener det er viktig å passe på at utviklingen av sikkerhetssystemer skjer i takt med utviklingen av teknologiske nyvinninger.

- Samtidig som utviklingen av tjenester som sensorteknologi og skytjenester stadig blir bedre og mer sofistikert, må vi være klare over sikkerhetsrisikoen dette innebærer. Nye tjenester betyr nye måter for angriperne å finne en vei inn i systemene på. Tar man i bruk ny teknologi og tingenes internett i for stor grad før man vet at man har et sikkerhetssystem som kan oppdage og stoppe angrepene, kan man sette seg selv og bedriften i stor fare, sier Thaulow i en melding.

Bruken av kryptert data gjør at det har blitt vanskeligere å skille mellom godartet og ondsinnet kryptert trafikk ved overvåkning for å identifisere potensielle trusler – hele 50 prosent av all trafikk på nettet gjøres nå kryptert, ifølge Cisco.

Cisco har observert en tredobling i bruken av kryptert nettverkstrafikk for å sende skadelig programvare over en periode på 12 måneder.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.