TjenesterBeta

Velkommen til Hegnar Tjenester!

Tjenester er en ny satsing fra Hegnar Media som foreløpig er i en Beta-fase. I Beta-fasen vil alle tjenester leveres gratis til deg som leser. Det eneste du må gjøre er å registrere deg. Når vi går ut av Beta-perioden vil dette bli betalte tjenester. 

Tjenester består foreløpig av:

  • Markedsoversikter: Følg dine aksjer og spesifikke markeder og få oversikt og bli varslet om nyheter som påvirker dine investeringer
  • Lederkunnskap: Her får du tilgang til praktiske verktøy, maler og informasjon som gjør din hverdag som leder enklere

Markedsoversikter

Her kan du velge å følge aksjer, selskaper og personer. Du kan velge en av gangen, men følge flere samtidig. Velger du en aksje vil du få oppdatert kursinformasjon og nyheter på den aksjen.

Lag ny markedsoversikt Dine markedsoversikter
Aksje (norsk)

Aker

Lederkunnskap

Lederkunnskap er en tjeneste rettet mot ledere på alle nivåer. Her vil du finne praktiske verktøy for å gjøre hverdagen enklere. Du vil finne informasjon og maler, om det gjelder for eksempel HMS-arbeid, styrearbeid eller ledelse. Plukk de modulene som er relevante for deg.

Daglig ledelse

Her finner du nyttige råd, verktøy og kunnskap om lover og regler som er viktig for daglig leder og øvrige ledere i aksjeselskaper, organisasjoner og andre virksomheter.

Eierskap og bedriftsetablering

Her finner du nyttige råd, verktøy og kunnskap om lover og regler hvis du er eier i en eksisterende virksomhet, vurderer å bli eier, eller vurderer å etablere ny virksomhet.

Skatt og avgift

Med bakgrunn i våre bidragsyteres fagkunnskap og erfaring, formidler vi her oppdatert og nyttig kunnskap for økonomiansvarlig og ledere i aksjeselskaper og andre virksomheter.

Styre og strategiarbeid

Her finner du nyttige råd, verktøy og kunnskap om lover og regler som du som styremedlem behøver for å kunne utføre dine verv på en god og trygg måte.

Økonomi, regnskap og finans

Her finner du nyttige råd, verktøy og kunnskap om lover og regler som du som økonomiansvarlig, eller daglig leder behøver for å tolke, bruke og analysere tall strategisk

Tjenester er foreløpig i en beta-fase. Send oss gjerne feedback