Kvinner

Kvinner mister stemmeretten i misjonsorganisasjon

Etter 50 år mister kvinner både stemme- og talerett når det gjelder lærespørsmål i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.

Laster inn søk

fallback