Kvinner

Mener kvotering senker nivået

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy mener menn lar være å søke dommerjobber på grunn av kjønnskvotering, og at det faglige nivået senkes.

Laster inn søk

fallback